KAÇAK AKIM ROLESİ


Kaçak Akım nedir ? 
 
Gerilimli bir iletkenin bir gövdeye yalıtım hatası sonucu temas etmesi ile toprağa akan akıma “toprak 
kaçak akımı” denir. Yani  faz ve nötr iletkenleri arasında bir dengesizlik yani fark oluştuğunda devreyi kesene elemandır kaçak akım rölesi.
 
 
Ürün Özellikleri: 
 
Kaçak Akım Koruma Rölesinin görevleri 
 
Kaçak akım koruma rölesinin görevi bir yalıtım hatasından kaynaklanan I?n hata akımı olduğu anda 
devreyi kesip o hata akımına maruz kalabilecek bir insanın hayatını kurtarmaktır. 
 
30mA hassasiyetindeki kaçak akım koruma rölesi insan hayatını korumaya yönelik kullanılır. 
300mA hassasiyetindeki kaçak akım koruma rölesi büyük ölçüdeki bir yalıtım hatasının oluşturduğu 
yangın riskini engellemeye yönelik kullanılır. 
 
Can Güvenliği 
 
Elektrik hatası oluştuğunda , insan vücudu toprağa dönmek için bir yol arayan elektrik akımına iletken 
vazifesi görür. Akımın vücuttan geçişi ile meydana gelen tehlikenin büyüklüğü aşağıdaki etkenlere 
bağlıdır. 
 
• Gerilim 
• Vücudun elektrik direnci 
• Akımın değeri ve frekansı 
• Akımın geçiş süresi 
• Akımın vücutta izlediği yol 
• Yaş 
 
Bir insanın elektriğe karşı gösterdiği direnç ykuarıdaki koşulların değişmesi durumunda 700 ila 6.100 
ohm arası değişir. Hesaplamalarda ortalama olarak bir insanın direnci 1.666 ohm alınır. Bu insan 
vücudundan geçecek olan akım değeri; 
 
I = V/R formülünden; 
 
50V için I = 30mA 
230V için I = 130mA olarak hesaplanır. 
 
 
IEC 60479-1 standartına göre insan hayatı için kritik akım eşiği 30mA olarak belirlenmiştir. 
Elektirk akımının insan vücudundaki etkileri aşağıdaki cetvelde belirtilmiştir. 
  
Mal Güvenliği 
 
Yapılan deneyler sonucu 300mA’lik bir toprak kaçak akımının kısa bir süre içerisinde çevresindeki 
malzemeleri tutuşma sıcaklığına getirerek yangına sebebiyet verdiği gözlenmiştir. Medyada ve 
haberlerde elektrik kökenli yangınlar konu edildiğinde genelde “elektrik kontağından çıkan yangın” diye 
belirtilir ve aklımıza kısa devre gelir. Oysaki gerçek daha farklıdır, zira kısa devre söz konusu olsa 
sigortalar ve kesiciler bunu kısa bir sürede ortadan kaldırabilirler. Bu yangınlar asıl sebebi kısa devre 
değil izolasyon hataları ve kablolardaki deformasyondan kaynaklanan “toprak kaçak akımı”dır. 
 
 
 
 
Temas Tanımları 
 
Doğrudan temas durumu: 
 
Bir kişinin normal şartlarda “canlı” olan bir iletkene dokunması “doğrudan 
temas” olarak adlandırılır. Doğrdudan temas durumunda maruz kalınan gerilim 
hat gerilimidir. Bu durumda kişinin vücudu üzerinden maksimum akım geçer ve 
devreyi otomatik kesmede, kaçak akım hassasiyeti yüksek, tepki süresi çok kısa 
olan toprak kaçak akım koruma cihazları kullanılmalıdır. ( <30mA, < 30ms) 
 
 
 
 
 
Dolaylı temas durumu: 
 
Bir yalıtım hatası sonucunda kaza ile gerilim altında kalan cihazın gövdesine 
dokunan bir kişinin halidir. Dolaylı temas durumunda alınması gereken iki temel 
önlem vardır; 
 
1 – Temasın söz konusu olduğu devrede toprak kaçak akım cihazı kullanılması 
2 – Temasa müsait tüm gövdelerin topraklanması